Kategorier
Theme review team

Så går det till när nya teman släpps på WordPress.org

Varje dag släpps det nya teman i temakatalogen på WordPress.org.

När jag talar om ”vi” i detta inlägg menar jag medlemmar i teamet Theme Review (även kallat TRT eller WPTRT) på WordPress.org. Vi är en grupp med volontärer som hjälper till med att granska teman så att de inte innehåller några fel eller säkerhetsrisker.

Ansökningsprocessen

Alla teman går igenom en ansökningsprocess och det kommer överlag mellan 3 och 10 nya ansökningar per dag.

Ansökningsprocessen kan se lite olika ut:

  • Utvecklare som redan har flera teman av bra kvalitet, kan skicka in ett nytt tema per vecka.
  • För nya utvecklare och andra som behöver mer hjälp att färdigställa temat så är väntetiden längre. Just nu i April 2019 så är väntetiden ungefär 8 veckor.

Det går till så att utvecklaren skickar in en .zip fil med sitt tema via ett formulär på WordPress.org. Man får då ett id-nummer och en länk som är unik för temat.

Granskning

En granskare (reviewer) tar emot ansökan läser igenom koden, installerar och testar temat.

Granskarna öppnar varje fil och läser igenom den, därför kan en granskning vara tidskrävande. Vi tar också hjälp av tillägg som automatiserar en del av arbetet.

Man tittar bland annat på licenser, säkerhet, att funktioner används på rätt sätt, och att temat kan översättas.

Det spelar ingen roll ifall vi tycker att temat är snyggt eller inte. Vi bedömer inte utseendet utan vi följer en lista med regler och minimikrav som vi har tagit fram tillsammans.

-Om temat har några småfel så får utvecklaren möjlighet att ladda upp en uppdatering direkt och vi går igenom koden igen. Denna process upprepas tills dess att temat är helt klart, därför kan det ta upp till ett par veckor. När vi är klara så läggs temat in i temakatalogen.

Men om temat har många fel, till exempel flera säkerhetshål, så förlorar temat sin plats i kön och utvecklaren blir ombedd att skicka in en ny .zip fil när han eller hon har fixat problemen.

Vi försöker hjälpa utvecklare att hitta problem och lösningar. Men om det är alldeles för många fel i temat så har vi inte tid och möjlighet att hjälpa till. Vi hänvisar istället till olika resurser där man kan lära sig att skapa ett tema, till exempel handboken för teman.

Tillläg som underlättar granskning

Några av de tillägg vi använder är: