Kategorier
Tillgänglighet

WordPress och tillgänglighet

Är WordPress tillgängligt?

Svaret är att det behöver bli bättre, och det blir hela tiden bättre, men också det beror på.

-Det som gör en webbplats tillgänglig för en individ kan göra det svårare för en annan.

Vi skiljer också mellan tillgänglighet för administratörer eller redaktörer och besökare, eftersom att man använder webbplatsen på väsentligt olika sätt.

För oss som arbetar i WordPress finns det stora möjligheter att ställa in personliga inställningar som underlättar för oss men som inte påverkar andra.

Vi kan till exempel ändra färger på administrations-sidorna och vi kan välja om vi vill använda blockredigeraren eller inte. Om vi föredrar kan vi till och med skriva och publicera vårt innehåll helt utan att använda WordPress, bara genom att skicka ett e-post meddelande.

-För besökare är möjligheterna till anpassning normalt färre, men, det finns en viktig anledning till det.

Det är mycket enklare för besökare som använder hjälpmedel att ta del av webbplatsen om den anpassas efter deras egna inställningar – inte efter webbplatsens inställningar.

Behöver man ändra storleken på texten så behöver den ändras oavsett om man surfar på Aftonbladet eller Dagens Nyheter.

-Här behöver vi förlita oss på att webbplatsens tema och tillägg inte gör det svårare för besökare genom att ta bort funktioner som redan finns inbyggda i våra olika webbläsare.

Men om jag behöver följa Webbtillgänglighetsdirektivet, kan jag använda WordPress då?

Ja visst, men du kan behöva göra anpassningar. Ta först kontakt med en utvecklare eller webbyrå som väl känner till direktivet och som känner till WCAG.

Se nedan Ett WordPress-tema ensamt gör inte din webbplats tillgänglig.

Vad gör WordPress för att förbättra tillgängligheten?

Det finnas ett tydligt uttalat och dokumenterat krav på att all kod som läggs till i WordPress core (den kod som används av själva WordPress-installationen) måste följa Web Content Accessibility Guidelines – WCAG, 2.0.

Läs mer om kravet på tillgänglighet på WordPress.org

Läs mer om WCAG på den officiella sidan från organisationen W3

Tyvärr följs inte detta alltid och de som leder utveckling av WordPress får ofta kritik för detta.

Team som arbetar för tillgänglighet

WordPress.org har ett dedikerat team som arbetar med tillgänglighet. Teamet består både av volontärer och av tillgänglighetsexperter som är anställda av olika företag, exempelvis Yoast.

Teamet är öppet för alla som vill bidra till att förbättra tillgängligheten. Du kan ta reda på mer om teamet och deras viktiga arbete på denna sida.

Kom gärna förbi på fredag eftermiddag och delta i våra möten. Har du som jag inte möjlighet att närvara varje vecka kan du läsa anteckningarna från mötet på bloggen i länken ovan.

Analys av blockredigeraren

De som är intresserade av WordPress och tillgänglighet har säkert hört om den analys av den nya blockredigeraren som utfördes tidigare i år.

I analysen beskrivs ett stort antal problem. Det som är positivt är att arbetet med att åtgärda problemen pågår kontinuerligt och det har synliggjort för fler utvecklare och designers vart problemen finns.

Läs allt om tillgänglighetsanalysen på WPCampus hemsida.

Ett WordPress-tema ensamt gör inte din webbplats tillgänglig

Ett WordPress-tema kan och bör självfallet vara byggt på ett sätt som gör det enklare att skapa en tillgänglig webbplats.

Men ett välbyggt tema kan inte ensamt garantera att sidan är tillgänglig, även innehållet måste anpassas.

Innehållet måste vara tillgängligt. För att illustrera skillnaden brukar jag använda ett ljudklipp som exempel.

Om du lägger till ett ljudklipp på din webbplats så kan temat hjälpa dig att presentera klippet på rätt plats, och se till så att det kan spelas upp, pausas och stoppas.

Men temat kan inte lägga till den text som behövs för att beskriva ljudfilens innehåll för de personer som inte kan höra det. Det måste du själv göra för att ditt innehåll ska vara tillgängligt.